Klik HIER voor de homepage

Info

New or Forgotten?

TC Zwaanshoek

TV Rijsenhout

TV HBC

TV Vogelenzang

Tennishal Zwaanshoek

SC Groenendaal

Volgen

Delen

Lesreglement

Als je inschrijft voor les, ga je akkoord met dit reglement.

 • Indien er door slechte weersomstandigheden bij de senioren cursussen niet buiten getennist kan worden, geldt de volgende inhaalregeling: de 1e les wordt niet ingehaald, de 2e les wel, de 3e les niet, de 4e les wel etc. Een inhaalles die verregent wordt niet ingehaald. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.
 • De jeugdlessen gaan altijd door, bij slechte weersomstandigheden wordt er in het zomerseizoen een alternatief lesprogramma gegeven.
 • Lessen die zijn uitgevallen om een andere reden dan het wegblijven van de cursist, zullen in de vrijspeelperiode worden ingehaald.
 • Onder een lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 50 minuten.
 • Annuleren van een cursus is mogeljk tot 14 dagen voor aanvang.
 • Annuleren van een losse afspraak kan tot 48 uur voor aanvang. Bij andere wijze van annuleren wordt het verschuldigde lesgeld geheel in rekening gebracht.
 • Een ieder die wenst deel te nemen aan een cursus dient een eigen inschrijfformulier in te leveren.
 • Met voorkeursgrootte van de groep, opmerkingen en wensen zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden, maar als voor bepaalde tijden teveel of te weinig belangstelling is, zal geschoven moeten worden. Vult U dus a.u.b. zoveel mogelijk tijden in waarop U beschikbaar bent.
 • De groepsgrootte is bepalend voor het lestarief. Is de indeling niet conform je keuze van het lestype, dan wordt het aantal lessen (zonder overleg) of het lestarief (in overleg) verhoogd of verlaagd naar rato het aantal personen in de groep.
 • Restitutie van de lesgelden als gevolg van ziekte of blessure van de leerling is niet mogelijk. Niet verschijnen op de les is dus voor eigen rekening. Als service biedt de tennisschool u de mogelijkheid om lessen in te halen. Het is geen garantie dat een gemiste les ook daadwerkelijk ingehaald kan worden.
 • Het volgen van een cursus is voor eigen risico.
 • Tennisschool Haarlemmermeer stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade welke tijdens de lessen zijn ontstaan.
 • Deelname aan de cursus impliceert akkoord te gaan met het lesreglement.
 • In alle gevallen waarin dit lesregelement niet voorziet beslist de organisatie van de tennisschool.

Vragen? Neem contact op!

Bel 06-53875147 of e-mail info@tennisschoolhaarlemmermeer.nl.